Zwrot kosztów


Uszkadzanie nawierzchni drogowej jest ściśle powiązane z obciążeniem pojazdami ciężkimi.