Pomiar drogowy masy

Jedną z możliwości wykorzystania GETS jest możliwość pomiaru wagi pojazdów mechanicznych. System będący w naszym użyciu bazuje na najnowszej technologii, która pozwala na precyzyjne wyliczenia masy pojazdów ciężkich.


TECHNOLOGIA: Światłowód
CEL: by ważyć z dokładnością >95% pojazdy ważące do 70 ton, przy prędkości do 90km/h


Dynamiczny System Pomiaru Wagi (DSPW) posiada następujące zalety w porównaniu do istniejących systemów:
• Wysoka precyzja (poziom pico-metryczny).
• Odporność na błędy wywołane przez pola magnetyczne.
• Odporność na substancje agresywne chemicznie; korozję wywołaną solą drogową,
kwaśne deszcze, zanieczyszczone powietrze z powodu tlenku i dwutlenku węgla.

INNE POTENCJALNE RYNKI
System opracowany przez DSPW może mieć zastosowanie na innych potencjalnych
rynkach:
• drogi szybkiego ruchu
• porty (kontrola promów)
• kamieniołomy i składowiska, stocznie
• mosty i tunele