Panel fotowoltaiczny
Panel fotowoltaiczny

System jest rodzajem „darmowego” generatora ciepłego powietrza, napędzanego energią słoneczną. Zintegrowany z bryłą kontenera, nie zawiera części ruchomych i nie wymaga obsługi. Jego wykorzystanie pozwala na uniknięcie kosztów elewacji. Został dostosowany do wymagań projektu autorskiego i opatentowanego kontenera GETS.

W modernizowanych obiektach system chroni kontener przed warunkami pogodowymi oraz stanowi barierę strat ciepła przez ścianę.

Specjalnie perforowane i profilowane metalowe panele kolektora są instalowane w odległości kilkunastu centymetrów od właściwej ściany kontenera (południowej, południowo-wschodniej, południowo-zachodniej, ale także wschodniej i zachodniej). Ciemne, metalowe panele nagrzewają się za sprawą promieniowania słonecznego (powierzchnia kolektora może być również częściowo przeszklona jeśli chcemy uzyskać większy wzrost temperatury). W tworzącej się między ścianą a panelami przestrzeni powietrze, wstępnie się nagrzewa. Do rozprowadzenia powietrza używane są konwencjonalne systemy wentylacji połączone z istniejącymi urządzeniami HVAC (dogrzewanie w razie potrzeby), lub wentylatorami i tekstylnymi kanałami dystrybucji powietrza. GETS, w zależności od konfiguracji systemu, dostarcza w okresie grzewczym do 900 kWh/m2.

Dzięki specjalnej konstrukcji całego układu, zapewniona jest maksymalna wydajność energetyczna systemu. W słoneczny dzień, zanim powietrze dostanie się do jednostki grzewczo- wentylacyjnej, jest już wstępnie podgrzane, od 16 do 38°C, powyżej temperatury powietrza na zewnątrz (nieco mniej w dzień pochmurny). System jest efektywny nawet przy całkowitym zachmurzeniu.

System GETS chroni ścianę kontenera przed intensywnym promieniowaniem słonecznym w czasie lata. Stanowi rodzaj tarczy ochronnej, zapobiegającej bezpośredniemu nagrzewaniu się południowej/południowo-zachodniej ściany. Ciepłe powietrze w przestrzeni instalacji podnosi się i uchodzi przez absorbery w górnej części obudowy, ponieważ wlot do systemu wentylacyjnego jest wtedy zamykany. Przestrzeń w instalacji jest więc cały czas naturalnie wietrzona. W momencie zamknięcia dopływu podgrzewającego się powietrza z instalacji do systemu wentylacyjnego, otwierana jest żaluzja obejścia letniego na bezpośredni napływ świeżego powietrza z zewnątrz do budynku. Wszystko to zmniejsza koszty związane z procesem chłodzenia obiektu w czasie lata.

System jest umieszczany pomiędzy sprężarką a skraplaczem. W zależności od potrzeby wspomaga system ogrzewania lub chłodzenia. W zastosowaniach komercyjnych (6 dni, 8 godzin) 80% kosztów powyżej 10 lat stanowią opłaty za prąd. Tylko 20% to koszty zakupu systemu. Zwrot inwestycji jest nieporównywalnie szybszy, ze względu na ogromne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych.

Innowacyjna technologia chłodzenia i ogrzewania to najbardziej wydajny system chłodzenia/ogrzewania na świecie. Kontener GETS wykorzystując promieniowanie słoneczne do chłodzenia lub ogrzewania, oszczędza nawet do 70% energii w porównaniu z klasycznymi klimatyzatorami bez panelu solarnego. Największą zaletą systemu chłodzenia jest fakt, że czym wyższa temperatura na zewnątrz budynków, tym efektywniej system chłodzi.