System wykrywania pożaru

Dzięki kamerom zamontowanym na maszcie, jesteśmy w stanie monitorować i chronić zagrożony pożarem obszar. Do naszych konkretnych działań wykorzystujemy kamery termowizyjne FLIR z serii HRC dla ultra dalekiego zasięgu nadzoru z chłodzonym detektorem InSb.