Typoszereg:

· On - Grid lub Off - Grid.

· Wysokość – 30 - 60m.

· Moc turbiny wiatrowej – 6-55kW (moc zależna również od średniej rocznej prędkości wiatru w danej lokalizacji).

· Pomosty montażowe 1-3.

Dodatkowe opcje energetyczne:

· Panele fotowoltaiczne – 10-50kW.

· Generator awaryjny – 2-30kW.

· Generator oparty o paliwa z recyklingu.  

Części składowe

Części składowe podstawowej wersji produktu :

1. Maszt

Zastosowano tu typoszereg konstrukcji o rożnych wysokościach i parametrach energetycznych. GETS to wieża o unikatowych właściwościach mechanicznych pozwalających na spełnienie warunków nośności, a w szczególności sztywności, zapewniających wytrzymałość siły naprężeń powodowanych przez napór wiatru na łopaty siłowni wiatrowej i powstające obciążenia dynamiczne wynikające z pracy turbiny, przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznie uzasadnionej wagi konstrukcji. Ponadto jest to wieża telekomunikacyjna o unikatowej, kratowej konstrukcji, przystosowana do spełniania roli nośnika systemu energetycznego z wiatrową turbiną pionowego obrotu, anten systemów komunikacji elektronicznej oraz kamer obserwacyjnych i czujników pomiarowych.

Konstrukcję zaprojektowano w taki sposób, aby spełniała wszystkie wymagania norm projektowych w zakresie nośności i sztywności, a także wymagania wynikające z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków pracy systemów antenowych i instalacji monitoringu. Zastosowano przy tym nowatorskie rozwiązanie prowadzenia tras kablowych - unikatowy system traktów kablowych, niepowodujących dodatkowych oporów wiatrowych i ograniczających zakłócenia elektromagnetyczne. GETS posiada duże możliwości jako nośnik konstrukcyjny dla wielu różnego rodzaju urządzeń, służących różnorodnym celom telekomunikacyjnym i obserwacyjno - pomiarowym.

2. Autonomiczny system zasilania

GETS jest zasilany w oparciu o własną elektrownię wiatrową - o pionowej osi obrotu i mocy od 10kW do 30kW oraz innowacyjny system zasilania rezerwowego, oparty o generator wyposażony w prądnicę zbudowaną z magnesów neodymowych. Uniezależnia to funkcjonowanie wszystkich urządzeń od dostępu linii energetycznych i ewentualnych kosztów związanych z wykonaniem niezbędnego przyłącza oraz poborem energii. W wyniku zrealizowanych prac B+R uzyskano przeznaczony do metamasztu oryginalny, wiatrowy zespół energetyczny, obejmujący generator prądu elektrycznego oparty na magnesach neodymowych, współpracujący z rezerwowym układem zasilania, składający się z baterii akumulatorowej, awaryjnego generatora prądu – również wykorzystującego prądnicę opartą na magnesach stałych. Zespół energetyczny jest sterowany i nadzorowany przez stosowny układ automatyki, zapewniający prąd o żądanych standardowych parametrach reagujący na warunki wiatrowe i zapewniający ciągłość zasilania. Turbina ta jest przeznaczona do zasilania urządzeń własnych wieży (monitoring, ochrona) oraz urządzeń komunikacji elektronicznej, pomiarowych i obserwacyjnych, jakie mogą być rozmieszczane na poziomie odpowiednich podestów montażowych przewidzianych w konstrukcji. Zastosowany rotor VAWT jest urządzeniem do przetwarzania energii wiatru, zwłaszcza o niskich prędkościach do wytwarzania prądu elektrycznego, systemu nadzorującego i regulującego jego pracę oraz systemu pozwalającego na zasilenie obwodów własnych wieży oraz dostarczenie nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci energetycznej oraz ładowania akumulatorów UPS. System składa się z rotora o pionowej osi obrotu, który może być instalowany na wysokościach od 30 do 50m, wraz ze zintegrowanym generatorem opartym na magnesach stałych neodymowych, zdolnym wytworzyć energię elektryczną 230V o mocy od 10kW do 30kW. W układzie zastosowano kontroler obrotów odciążający generator przy dużych wiatrach oraz nadmiernej wibracji masztu. System wyposażony jest w wysokosprawny falownik sieciowy pozwalający oddać nadwyżkę prądu do sieci energetycznej oraz sterownik posiadający algorytmy sterowania umożliwiające bezstopniowe przejście z trybu pracy autonomicznej off-grid, z wykorzystaniem inwertera na pracę z siecią on-grid z falownikiem do synchronizacji prądu, wytwarzanego przez elektrownię wiatrową z prądem w sieci energetycznej.

Zalety naszego systemu siłowni wiatrowej to uproszczona instalacja turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, która może być stosowana wszędzie tam, gdzie wymagana jest produkcja energii elektrycznej przy mniej korzystnych zasobach oraz warunkach wiatrowych. Konstrukcja może być przenośna i instalowana w trudno dostępnym terenie i może być stosowana np. w stacjach telekomunikacyjnych, czy instalacjach przemysłowych na wzniesieniach w terenie górskim. Zredukowano uciążliwości akustyczne przy zwiększonej wytrzymałości turbiny wiatrowej, zwłaszcza o pionowej osi, gdyż nie stwarzają zanieczyszczenia wizualnego, są łatwe do wkomponowania w otoczenie, a nawet możliwe jest uczynienie z nich elementów dekoracyjnych czy reklamowych. Dodatkowym atutem tego typu rozwiązań jest niewątpliwie cicha praca wirnika, co znacząco odróżnia je od tradycyjnych instalacji śmigłowych. Turbiny o pionowej osi obrotu zaczynają rozruch przy prędkości wiatru 2-3 m/s, nie powodując praktycznie żadnego hałasu, jednocześnie możliwa jest praca w warunkach ekstremalnych, gdzie prędkość wiatru przekracza nawet 25 m/s przy zachowaniu stałej produkcji energii.

Zastosowanie i koszty użytkowania

GETS charakteryzuje się dopuszczalną szeroką różnorodnością funkcjonalności urządzeń na nim montowanych, znacząco wykraczających poza typowe zastosowania telekomunikacyjne oraz autonomicznym systemem ich wewnętrznego zasilania elektrownią wiatrową, z innowacyjnym generatorem prądowym o stałych magnesach (neodymowych), wspomaganą rezerwowym generatorem spalinowym o podobnej konstrukcji. Stwarza to możliwość instalowania masztu w praktycznie dowolnym miejscu, co w sposób oczywisty poszerza zakres zastosowań użytkowych.

Rozwiązania te zdecydowanie wyróżniają GETS od innych znanych na rynku typowych masztów telekomunikacyjnych, działających z reguły w oparciu o zasilanie z sieci energetycznej. Podkreślić należy, że nasze rozwiązanie charakteryzuje się również korzystnymi parametrami ekonomicznymi. Koszty użytkowania i amortyzacji GETS dzięki wielofunkcyjności użytkowej urządzeń a także koszty konstrukcji, posadowienia masztu oraz zaangażowanej powierzchni gruntu są rozłożone na poszczególne obszary funkcyjne, zwiększając tym samym racjonalność ekonomiczną instalacji. Przeprowadzone badania w zakresie dostępnych technologii i rozwiązań systemowych zapewniających metafunkcyjność instalacji autonomicznego energetycznie masztu telekomunikacyjnego wykazały możliwość wykorzystania metamasztu zarówno w obszarze zastosowań typowych telekomunikacyjnych, jak i innych obszarach, w tym kontroli parametrów środowiska, obserwacji otoczenia, sterowania w systemach inteligentnego transportu i innych.

Obszary funkcjonalne wykorzystania GETS to: zespoły antenowe i stacje bazowe lub czołowe telefonii mobilnej wszystkich generacji GSM – z LTE i LTEA w szczególności, oraz systemów dostępu internetowego WiMAX i LTE; systemy dostępu telewizji cyfrowej, w tym satelitarnej.

Zastosowania obserwacyjne i ostrzegawcze to: systemy monitoringu wizyjnego i dozoru elektronicznego miejsc chronionych i granic (kamery, radary, sonary); systemy monitoringu bezpieczeństwa: zagrożenia żywiołowe (pożary w ekosystemach leśnych, powodzie w szczególności w miejscach pozbawionych infrastruktury), bezpieczeństwo transportowe, itp.); systemy sterowania ruchem lądowym, powietrznym i wodnym; wizyjna identyfikacja pojazdów (Inteligentne Systemy Transportowe);

Zastosowania meteorologiczne i środowiskowe to: stacje multimeteorologiczne, pomiary czynników atmosferycznych (prędkości wiatru, wielkości opadów, temperatur, wilgotności pomiary hałasu; pomiary zanieczyszczenia powietrza na różnych wysokościach (gazów i pyłu 2,5).

Zastosowania energetyczne to: stacje ładowania pojazdów z napędem elektrycznym, sprzedaż energii.