Przedstawiony system realizuje dwie podstawowe funkcje:

• W zakresie zarządzania energią 

- w aspekcie autonomicznego działania metamasztu GETS (off-grid) – system monitoruje i w możliwym zakresie zarządza działaniem elementów masztu, tj. elektrownią wiatrową (monitorowanie), neodymowym generatorem prądowym o stałych magnesach (monitorowanie i zarządzanie), rezerwowym generatorem spalinowym (monitorowanie i zarządzanie) oraz magazynem energii elektrycznej (monitorowanie i zarządzanie).

- w aspekcie działania metamasztu GETS przyłączonego do sieci elektroenergetycznej (on-grid) – system realizuje funkcje tożsame z funkcjami metamasztu off-grid i dodatkowo zarządza dynamicznym przyłączaniem/odłączaniem metamasztu od/do sieci elektroenergetycznej. Decyzja o przyłączeniu/odłączeniu masztu GETS podejmowana jest na podstawie czynników wewnętrznych (m.in. poziomu mocy generowanej przez elektrownie wiatrową, poziomu paliwa w generatorze spalinowym, poziomu naładowania magazyn energii etc.) oraz na podstawie czynników zewnętrznych, w zakresie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, przekazywanych przez operatora OSP (PSE) lub operatora OSD.

• W zakresie kontroli dostępu i ochrony przeciwpożarowej

– system w sposób centralny zarządza kontrolą dostępu we wszystkich przyłączonych metamasztach GETS oraz monitoruje aktualny stan ochrony przeciwpożarowej. W przypadku zaistnienia potrzeby serwisowej na danym metamaszcie, także służby techniczne dysponowane są centralnie.

Zalety metamasztu GETS versus standardowe elektrownie wiatrowe

• pionowa oś obrotu rotora – praca niezależna od kierunku wiatru – brak konieczności stosowania mechanizmu „ustawiania na wiatr”, cicha praca – nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej, odporność na silny wiatr, odporność na pokrycie szadzią, szronem czy lepkim śniegiem (brak niebezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt, związanego z ryzykiem oderwania się odłamków od łopat wiatraka), niewielki wpływ na środowisko naturalne.

• stabilizacja mocy generowanej ze źródła OZE – w zaproponowanej formie metamaszt GETS łączy ze sobą zalety źródła OZE (w zakresie odnawialności energii) oraz zalety źródła konwencjonalnego (w zakresie wysokiej stabilności pracy takiego układu).

• pozytywny wpływ metamasztu GETS na sieć dystrybucyjną operatora OSD – odnawialne źródła energii OZE z powodu swojej niestabilności generacji mają praktycznie zawsze negatywny wpływ na sieć dystrybucyjną operatora OSD. Metamaszt GETS, dzięki stabilności pracy, nie wywołuje takich efektów, a co więcej - z racji możliwości oddawania i pobierania energii do/z sieci wpływa pozytywnie na bilansowanie danego lokalnego obszaru bilansowania oraz regulowanie częstotliwości pracy sieci, w ramach tego obszaru.

• awaryjne zasilanie w przypadku wydzielenia obszaru wyspowego – metamaszt GETS może działać zarówno w układzie przyłączenia (on-grid), jak i odłączenia od sieci (off-grid). W przypadku odseparowania od sieci nie tylko metamasztu GETS, ale całej gałęzi sieci dystrybucyjnej do pracy wyspowej, źródła energii zasilać będą nie tylko obciążenie metamasztu GETS, ale także wszystkich odbiorców przyłączonych do wydzielonej wyspy energetycznej.