Paliwo z odpadów

Ikona paliwa z odpadów instalacji GETS
Ikona paliwa z odpadów instalacji GETS

Nasza Spółka zajmuje się badaniami nad przetwarzaniem odpadów komunalnych. W tym celu zebrany został zespół naukowy oraz utworzone zostało własne laboratorium chemiczne w mieleckiej strefie ekonomicznej. Na bazie własnych badań oraz zebranego „know-how” udało się opracować szereg technologii przetwarzania odpadów, które mają na celu produkcję energii.

Materiały gumowe i plastikowe tworzą szczególną grupę odpadów organicznych, ponieważ są praktycznie niezniszczalne. Usunięcie ich zwykłymi środkami albo spalenie nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ wolne cząstki węgla (w postaci gęstego dymu) straszliwie zanieczyszczają środowisko, wraz z przyłączonymi do nich toksycznymi zanieczyszczeniami. Za sprawą odwrócenia procesu polimeryzacji można wykorzystując energię cieplną przetworzyć odpady plastikowe i gumowe w produkty ropopochodne.